Gov2.0camp Vienna 2013: Unterschied zwischen den Versionen

Aus barcamp.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
(R4x7yn67WebI)
(x3cXKrBJDs)
Zeile 1: Zeile 1:
Der går 30 til overtøj og hvor er det fedt der tænkes så meget i gebniug.Mrn Aksel vil gerne ønske sig navy flyverdragt i str 110 hvis vi skulle være så heldige.
+
I was wonder that too but after looking at it closely it looks like a girl but i won&7ul#821d;t be surprised if it really was a guy. and i agree his performance last night was horendous.

Version vom 25. Mai 2016, 17:47 Uhr

I was wonder that too but after looking at it closely it looks like a girl but i won&7ul#821d;t be surprised if it really was a guy. and i agree his performance last night was horendous.